PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „Nařízení“).

I. Správce osobních údajů

Společnost Kancelářská Výpočetní Technika s.r.o, Americká 26, 301 00 Plzeň, IČO: 26358301, (dále jen „Společnost“) Vás tímto v souladu s čl. 12 Nařízení informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

II. Zákazník

„Zákazník“ se pro účely tohoto prohlášení rozumí každá osoba, o které naše s uchovává osobní údaje.

III. Zpracovávané osobní údaje

Společnost zpracovává a uchovává jen osobní údaje klientů, které pro svoji činnost potřebuje

(jméno; příjmení; v případě firmy název společnosti, IČO, DIČ; telefonní číslo; mailovou adresu)

IV. doba po kterou zpracováváme uchováváme osobní údaje

Osobní údaje uchováváme na základě zákona o účetnictví po dobu 10let. Pokud se zákazník zaregistruje, ale nedojde k žádnému objednání zboží, či služby, smažeme jeho osobní údaje za 2 roky od jeho poslední aktivity (přihlášení do e-shopu).

V. Předávání dalším zpracovatelům

Společnost dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Společnost pro účely a způsobem, které Společnost stanoví. Tyto účely nemůže zpracovatel jakkoli rozšiřovat. Pokud zpracování vyžaduje váš souhlas, pak Společnost předává vaše údaje zpracovatelům výhradně po jeho udělení. Zpracovatelům Společnosti předává pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb.

VI. Zásady nakládání s osobními údaji

Všechny osobní údaje, se kterými společnost nakládá a které zpracovává, chrání vhodnými a dostupnými prostředky před zneužitím.

Každý zaměstnanec společnosti při nakládání s osobními údaji respektuje jejich povahu, tedy že jde o součást soukromí člověka.

VII. Práva zákazníků

  • mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),
  • požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
  • na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
  • na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
  • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
  • odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
  • podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.