Instalace Interaktivních tabulí

Skladem: 1

Bohaté zkušenosti s instalacemi interaktivních tabulí různých systémů. (SmartBoard, 3M a další......)

Reference:

Západočeská univerzita v Plzni

Masarykovo Gymnázium, Plzeň

Gymnízium Luďka Pika, Plzeň

Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň

Střední odborné učiliště stavební, Plzeň

Happich, Bor u Tachova

Zwicker-Systems, Plzeň

a další.....