Všeobecné obchodní podmínky pro internetový obchod
Všeobecné obchodní podmínky popisují běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím (dále jen zákazník) a prodávajícím (dále jen dodavatel).

Informace o internetovém obchodě
Ceny pro zákazníka
Objednávka - platnost, stavy, zrušení
Dodání zboží
Poplatky za dopravu a platbu
Doklady
Úhrada faktur
Vrácení zboží
Reklamace
Ochrana osobních údajů


Informace o internetovém obchodě
Internetový obchod zajišťuje kompletní proces od nabídky produktu s aktuální cenou, přes jeho objednání, volbu dopravy a platby dle nabízených podmínek, až po doručení na zákazníkem zvolenou dodací adresu. Veškeré informace týkající se zboží, cen, skladové dostupnosti, dodacích lhůt, stavu reklamací a ostatní informace, které se týkají vzájemného obchodního vztahu mezi dodavatelem a zákazníkem je možno získat prostřednictvím kontaktu na dodavatele uvedeného pod odkazem Podmínky - Kontakt.

Ceny pro zákazníka
Zboží v internetovém obchodu je nabízeno za ceny v korunách českých. Dodavatel může ceny v obchodu průběžně aktualizovat.

Objednávka - platnost, stavy, zrušení
Zákazník je před uložením objednávky informován o všech cenách produktů a služeb i o případných poplatcích. Veškeré informace v objednávce jsou platné až do jejího vyřízení nebo zrušení. Uložením objednávky zákazníkem (stisknutím tlačítka Potvrdit) je naplněna skutková podstata uzavření smluvního obchodního vztahu mezi zákazníkem a dodavatelem. Zákazník odesláním objednávky souhlasí s podmínkami obchodu a zavazuje se objednávku odebrat. Poplatek za zrušení objednávky zákazníkem je 10% z objemu objednávky, pokud se dodavatel nedohodne se zákazníkem jinak. Registrovanému zákazníkovi jsou pod odkazem Doklady - Objednávky dostupné informace o aktuálních stavech svých objednávek. Dodavatel si vyhrazuje právo objednávku zrušit. O zrušení objednávky dodavatelem je zákazník informován na e-mailovou adresu, kterou zákazník vyplnil v objednávce. V případě, že zákazník neobdrží informaci o přijetí objednávky dodavatelem nejdéle do 7 pracovních dní (záleží na druhu zvolené platby) je tato objednávka považována za zrušenou. V případě, že zákazník zvolí platbu pomocí platební brány eBanky (pokud je mu nabídnuta) a zároveň dodavatel neobdrží od banky informaci o realizované platbě nejpozději do 4 hodin od objednání, bude objednávka zrušena. V případě, že dodavatel nedodá objednávku nebo její část do 45 dní od objednání bude tato objednávka nebo tato část zrušena.

Dodání zboží
Zboží je dodáno dopravcem nebo dodavatelem na dodací adresu uvedenou zákazníkem v objednávce. Dodávka je doručována dopravcem standardně následující pracovní den po expedici zboží v době mezi 8:00 a 18:00 hodinou. Při přebírání dodávky doručené dopravcem má zákazník možnost zkontrolovat údaje uvedené na přepravním listu. Pokud údaje nesouhlasí se skutečností, je porušen originální obal zboží nebo je poškozená originální polepovací páska na obalu, uvede zákazník tuto skutečnost do poznámky na přepravním listu dopravce, případně má zákazník právo dodávku odmítnout jako celek. Zákazník je dále povinen následně zkontrolovat věcný obsah zásilky dle přiloženého dodacího listu. Rozdíly obsahu zásilky oproti dodacímu listu uvede zákazník na přepravním listu nebo jeho příloze „Rozdíly oproti dodacímu listu“ a tuto skutečnost musí dopravce potvrdit podpisem. Pokud dopravce odmítne rozdíl potvrdit, má zákazník právo odmítnout dodávku jako celek. U kotoučků je možný jen rozvoz po plzni.

Poplatky za dopravu a platbu

Vyzvednutí na prodejně 0 Kč
Přepravní služba DPD, objednávka nad 3 000 vč DPH 0 Kč 
Přepravní služba DPD, objednávka pod 3 000 vč DPH 95 Kč včetně DPH
Zásilkovna, objednávka nad 2 000 vč DPH 0
Zásilkovna, objednávka pod 3 000 vč DPH 49 Kč včetně DPHDoklady
Zákazník obdrží ke každé dodávce zboží fakturu a dodací list. Faktura obsahuje veškeré náležitosti, aby se na ni mohlo pohlížet jako na daňový doklad ve smyslu zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších změn a doplnění, a na účetní doklad z pohledu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších změn a doplnění. Na dodacím listě je uvedeno označení dodaného zboží, jeho množství, popř. jeho sériové číslo. Pokud zákazník neobdrží doklady při odebrání zboží od dopravce, jsou tyto doklady zaslány dodavatelem na adresu zákazníka dodatečně.

Úhrada faktur
Platba faktury za objednávku je závislá na zvoleném způsobu platby při objednání:

Dobírka – zákazník platí v hotovosti dopravci při převzetí zásilky.
eBanka – zákazník platí prostřednictvím elektronické platební brány, po potvrzení o realizované platbě bankou je objednávka expedována. eBanka, jejímž prostřednictvím elektronická platba probíhá, neodpovídá za vady dodávky a není jinak zúčastněna ve vztahu mezi zákazníkem a dodavatelem.
Zálohová faktura – zákazník platí na účet dodavatele částku odpovídající ceně objednávky a pro identifikaci platby uvede odpovídající variabilní symbol, veškeré údaje potřebné pro úhradu zálohové faktury jsou zákazníkovi zobrazeny po odeslání objednávky v internetovém obchodě. V případě platby zálohovou fakturou si zákazník opatří tyto informace na vlastní náklady.
Faktura se splatností – registrovaný zákazník může po dohodě s dodavatelem platit na fakturu s domluvenou splatností. Datem úhrady / platby faktury se rozumí datum připsání platby na účtu dodavatele.
Hotovost u dealera – zákazník platí v hotovosti na adrese dodavatele v případě osobního odběru zboží.

Vrácení zboží
Pokud dodané zboží nebo podmínky dodávky neodpovídají objednávce, zákazník je oprávněn zaslat zpět kompletní a nepoškozené zboží včetně kopií pořizovacích dokladů (pořizovací faktura a dodací list). Pokud zboží není vráceno ve lhůtě nebo je vráceno poškozené, vyhrazuje si dodavatel právo jej nepřijmout nebo účtovat vzniklé náklady.

 

Reklamace
Reklamovat lze pouze zboží objednané prostřednictvím internetového obchodu. Informace o délce záruky je k dispozici v detailu položky kliknutím na produktové číslo zboží v průběhu objednávání. Záruční doba na zboží je uvedena na dodacím listu, její délka je vyjádřena v měsících a začíná datem dodání. Dodavatel se zavazuje dodržovat záruční lhůty garantované výrobcem. Reklamované zboží je zákazník povinen doručit na svoje náklady na adresu dodavatele v originálním balení s kompletním obsahem dodávky včetně manuálů a včetně kopie pořizovacích dokladů (faktura a dodací list). Při reklamaci zboží je povinností zákazníka zároveň sdělit dodavateli důvod reklamace. Maximální doba na vyřízení reklamace je 30 kalendářních dnů od přijetí reklamace.


Ochrana osobních údajů
Údaje o zákazníkovi vyplněné v objednávce slouží k vyřízení obchodního případu prostřednictvím internetového obchodu. Dodavatel se zavazuje zachovávat důvěrnost dat o zákazníkovi nabytých prostřednictvím internetového obchodu. Prohlašení o zpracování osobních údajů.

EET
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.